Obrataň - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Stavební pozemky pro individuální bydleni k prodeji

mapa

Obec Obrataň vytvořila v katastrálním území Obrataň nové stavební pozemky pro individuální bydlení.

V rámci dané stavební lokality existuje celkem 5 stavebních parcel o výměře dle tabulky níže.

Číslo parcely – parc. č.

Výměra / m2

Cena 700 Kč / m2

1.        2517

926

PRODÁNO

2.        2518

978

PRODÁNO

3.        2521

823

PRODÁNO

4.        2522

727

REZERVOVÁNO

508 900,- Kč

5.        2523 

celkem 723

(711 m+díl A 12 m2)

REZERVOVÁNO

506 100,- Kč

Na parcele č. 5 ( v katastru nemovitostí označené  jako parcela KN č. 2523 ) je zřízeno věcné břemeno - služebnosti inženýrské sítě (dešťová kanalizace).

Zákres umístění věcného břemene 

Cena pozemku: 700 Kč / m2

Žádost podávejte na předepsaném formuláři  datovou schránkou, emailem, poštou či osobně v úředních hodinách na Obecní úřad v Obratani - Žádost o prodej stavebního pozemku

Zde se můžete seznámit s Pravidly pro prodej stavebních parcel  a návrhem Kupní smlouvy (pozor, žlutě označené části v kupní smlouvě - pro Obrataň neplatí odstavec o domovní čističce odpadních vod).

Datum vložení: 20. 9. 2021 18:11
Datum poslední aktualizace: 16. 11. 2021 18:33
Autor: Ing. Michaela Cimbůrková