rozšířené vyhledávání
Obec Obrataň
Obec Obrataň

Odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • osoby trvale hlášené v obci, chata, rekreační objekt 800 Kč/rok
 • více viz   OZV č. 1/2022 

Poplatek za svoz domovního odpadu se hradí do 31. března příslušného roku!

Kalendář svozu odpadu pro místní část Obrataň na rok 2022 - ZDE

Kalendář svozu odpadu pro místní část Vintířov na rok 2022 - ZDE

Kalendář svozu odpadu pro místní část Hrobská Zahrádka na rok 2022 - ZDE 

Kalendář svozu odpadu pro místní část Šimpach na rok 2022 - ZDE

Kalendář svozu odpadu pro místní část Sudkův Důl na rok 2022 - ZDE

Kalendář svozu odpadu pro místní část Bezděčín u Obrataně na rok 2022 - ZDE

D2D

Obec Obrataň je v současné době zapojena do svozu odpadu v režimu D2D. To znamená, že každá domácnost má možnost mít u svého domu nádoby na tříděný odpad o objemu 240 litrů, a to na papír, plast a bioodpad. Hlavním účelem je snižování množství směsného komunálního odpadu.

Nádoby lze objednávat na obecním úřadě. 

 

kontejnerové hnízdo

Nádoby zapojená do systému D2D 

 • jedná se o nádoby o objemu 240 litrů, sloužící k třídění papíru (modrá popelnice), plastu (žlutá popelnice) a bioodpadu (hnědá popelnice), které mají občané přímo u svého domu

Kontejner na elektroodpad

 • červená nádoba k ukládání drobného elektroodpadu a baterií se nachází v Obratani u bytovky čp.160  

Velký kontejner u Hájku v Obratani

 • kontejner pouze pro občany obce
 • tento kontejner slouží k ukládání objemného odpadu např. koberce, matrace, nábytek, nepatří sem odpad, který lze třídit, nebezpečný odpad, pneumatiky a elektrospotřebiče 
 • v případě nepřítomnosti kontejneru na místě, prosíme občany, aby vyčkali na opětovné přistavení a netvořili v okolí skládku

kontejner na objemný odpad

 

Kontejnery na bioodpad

 • velkoobjemové kontejnery o objemu 12 m, popřípadě kompostéry černé barvy o objemu 1100 litrů
 • slouží výhradně pro odpad biologického charakteru jako jsou tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů a domácností
 • do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů

Sběrné místo u technické haly v Obratani

 • sběrné místo pouze pro občany obce
 • sběrné místo slouží k ukládání elektrospotřebičů, které díky své velikosti, nelze vložit do červeného kontejneru na elektroodpad u bytovky čp. 160, dále lze ukládat zářivky a žárovky (žárovky lze ukládat i v budově OÚ Obrataň)

sběrné místo

Nádoby na sběr použitého potravinářského oleje

 • Olej se do těchto nádob vkládá uzavřený v plastových lahvích. Nádoby se nacházení na třech místech - u hasičské zbrojnice, u bytovky čp. 160 a na parkovišti u viaduktu.

    kontejner           Třídění odpadů 

Kontejner na sběr textilu

 • nádoba na sběr textilu se nachází na parkovišti u viaduktu, je součástí kontejnerového hnízda

Nebezpečný odpad

 • sběr nebezpečného odpadu se v obci uskutečňuje cca 1x ročně
 • pro tento druh odpadu je vždy vyhrazeno místo - nejčastěji u technické haly v Obratani, odpad se zde ukládá dobře zabalený, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek
 • termín sběru obec s předstihem zveřejní

 

Informační leták třídění odpadů

Informační leták - kov do žlutých kontejnerů

Informační leták - kontejner na objemný odpad v Obratani 

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
jasno 19 °C 5 °C
pátek 2. 6. jasno 20/8 °C
sobota 3. 6. slabý déšť 14/6 °C
neděle 4. 6. jasno 16/7 °C

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka

360° letecké fotomapy Obrataně a místních částí

oko

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Partneři, svazky, projekty