Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Obrataň
Obec Obrataň

Odpady

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • osoby trvale hlášené v obci, chata, rekreační objekt 800 Kč/rok
 • více viz   OZV č. 3/2023

Poplatek za svoz domovního odpadu se hradí do 30. června příslušného roku!

Nádoba na směsný komunální odpad musí být označena nálepkou 2024, kterou občan obdrží při zaplacení poplatku za svoz domovního odpadu na OÚ. Pokud nádoba nebude takto označena po 30.6.2024, společnost SOMPO ji nevyveze (společnost SOMPO bude předpokládat, že poplatek za svoz domovního odpadu nebyl zaplacen).

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU PRO OBRATAŇ 2024

Obec Obrataň je v současné době zapojena do svozu odpadu v režimu D2D. To znamená, že každá domácnost má možnost mít u svého domu nádoby na tříděný odpad o objemu 240 litrů, a to na papír, plast a bioodpad. Hlavním účelem je snižování množství směsného komunálního odpadu.

Nádoby lze objednávat na obecním úřadě. 

 

kontejnerové hnízdo

Nádoby zapojená do systému D2D 

 • jedná se o nádoby o objemu 240 litrů, sloužící k třídění papíru (modrá popelnice), plastu (žlutá popelnice) a bioodpadu (hnědá popelnice), které mají občané přímo u svého domu

Kontejner  na elektroodpad

 • červená nádoba k ukládání drobného elektroodpadu a baterií se nachází v Obratani u bytovky čp.160  

Velký kontejner u Hájku v Obratani - velkoobjemový odpad     

je určen pouze pro trvale hlášené občany obce Obrataň a dále pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, nacházející se v obvodu obce Obrataň

 • Patří sem:
 • Kombinovaný nábytek (složený z více druhů materiálů) - sedačky, křesla, židličky...  Podlahové kritiny - lina, koberce, vinil a ostatní s přísadami lepidel.
 • Matrace, polštáře, deky a přikrývky
 • Porcelán a Keramikaumyvadla, záchodové mísy, hrnečky, díže na zelí, apod.
 • Ostatní věci z domácnosti tvořené směsí neoddělitelných materiálů (kočárky, některé  hračky...) 
 • Nepatří sem:
 • Eternit a ostatní materiály obsahující Azbest
 • Dřevo - celodřevěný nábytek, větve, kuchyňské linky bez plastových součástí, plovoucí a dřevěné podlahy (bez asfaltu a jiných lepidel)
 • Odpad, který musí být sbírán odděleně - plast, papír, kov, sklo, elektroodpad a komunální odpad
 • Nebezpečné odpady - barvy, oleje, obaly od montážní pěny, tlakové nádoby, apod.
 • Pneumatiky Vyřazená elektrozařízení - lednice, pračky, sporáky, bojlery, mikrovlné trouby, počítače, monitory, televize, apod.
 • Kovové věci - jízdní kola, železné konstrukce, staré kočárky, zbytky armatury, apod.                   
 • V případě, že kontejner se nenachází na stanovišti, žádáme občany, aby vyčkali na jeho opětovné přistavení a netvořili v okolí skládku.                                                                   Děkujeme.

kontejner na objemný odpad

 

ZDE ke stažení -

Informační leták spol. SOMPO o objemném odpadu 

 

Kontejnery na bioodpad

 • velkoobjemové kontejnery o objemu 12 m, popřípadě hnědý kontejner o objemu 1200 l, a nebo kompostéry černé barvy o objemu 1100 litrů.
 • Patří sem:
 • výhradně odpad biologického charakteru - jako je tráva, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin, případně jiné bioodpady ze zahrádek rodinných domů a domácností
 • do kontejnerů není možné vkládat jiné druhy odpadů

Sběrné místo u technické haly v Obratani

 • sběrné místo pouze pro občany obce Obrataň
 • sběrné místo slouží k ukládání elektrospotřebičů, které díky své velikosti, nelze vložit do červeného kontejneru na elektroodpad u bytovky čp. 160, dále lze ukládat zářivky a žárovky (žárovky lze ukládat i v budově OÚ Obrataň)

sběrné místo

Nádoby na sběr použitého potravinářského oleje

 • Olej se do těchto nádob vkládá uzavřený v plastových lahvích. Nádoby se nacházení na třech místech - u hasičské zbrojnice, u bytovky čp. 160 a na parkovišti u viaduktu.

    kontejner           Třídění odpadů 

Kontejner na sběr textilu

 • nádoby na sběr textilu se nachází: jednak na parkovišti u viaduktu a dále u bytovky č.p. 160, oba kontejnery jsou součástí kontejnerového hnízda

Nebezpečný odpad

 • sběr nebezpečného odpadu se v obci uskutečňuje cca 1x ročně
 • pro tento druh odpadu je vždy vyhrazeno místo - nejčastěji u technické haly v Obratani, odpad se zde ukládá dobře zabalený, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek
 • termín sběru obec s předstihem zveřejní

 

Informační leták třídění odpadů

Informační leták - kov do žlutých kontejnerů

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 21/11 °C
úterý 28. 5. zataženo 18/11 °C
středa 29. 5. zataženo 19/8 °C

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka

360° letecké fotomapy Obrataně a místních částí

oko

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

 

Partneři, svazky, projekty