Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Obrataň
Obec Obrataň

Kraj Vysočina

Akceschopnost JPO obcí 2020 - Obrataň

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Akceschopnost JPO 2020"

logo2

Akceschopnost JPO obcí 2022 - Obrataň

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Akceschopnost JPO 2022"

logo

Akceschopnost JPO obcí 2023 - Obrataň

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Akceschopnost JPO 2023"

publicita

Modernizace autobusových zastávek v Obratani, 2019

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Bezpečná silnici 2019"

logo

Modernizace způsobu zvonění v kapličkách pro místní části obce Obrataň, 2021

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2021"

baner

Obrataňské dovádění, 2023

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "BAVÍME SE NA VYSOČINĚ 2023"

logo

Oprava hasičské zbrojnice v Obratani, 2019

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2019"

Oprava hasičské zbrojnice v Obratani, 2019 1

Oprava hasičské zbrojnice v Šimpachu, 2020

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2020"

logo2

Rozšíření veřejného osvětlení v obci Obrataň, 2022

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2022"

logo

Výměna otvorových výplní v budově OÚ v Obratani, 2023

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Obnova venkova Vysočiny 2023"

logo

Workoutové hřiště v Obratani, 2020

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Sportoviště 2020"

logo

Základní škola a mateřská škola Obrataň - Výměna oken a vchodových dveří u školní jídelny, 2020

Projekt byl realizován za přispění prostředků z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ KRAJE VYSOČINA, FOND VYSOČINY, PROGRAM "Naše škola 2020"

logo

Partneři, svazky, projekty