Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Obrataň
Obec Obrataň

Obecní symboly

 

Obecní symboly - znak a vlajka

Znak a vlajku obce navrhl pan Mgr. Jan Tejkal, HERALDICKÁ TVORBA

znak

Popis znaku: 

V zeleném štítě vztyčený meč provázený nahoře a po stranách po jedné sedmihroté hvězdě, vše stříbrné, ve stříbrně lemovaném modrém svatopetrském kříži provázeném nahoře po stranách po dvou sedmihrotých hvězdách, horních v odvrácené podkově, vše stříbrné.“

 

   prapor

Popis vlajky:

Zelený list s modrým svatopetrským křížem širokým jednu osminu délky listu, s vodorovnými rameny ve dvacáté až pětadvacáté dvaatřicetině šířky listu, s bílým lemem širokým jednu čtyřiadvacetinu délky listu. V kříži vztyčený meč provázený v horním a ve vodorovných ramenech po jedné sedmicípé hvězdě, vše bílé. Po stranách horního ramene po dvou bílých sedmicípých hvězdách vedle sebe, středových v odvrácené podkově, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

 

Význam obecních symbolů:

Náš znak a vlajka vychází z  obecních (tj. z reality odvozených a kresebně adekvátně jednoduše stylizovaných) a heroldských (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaných) znakových figur s reflexí následujících historických a geografických motivů:

1. Kostel sv Petra a Pavla, dříve kostel Narození Panny Marie  se samostatnou zvonicí - na svatého Petra a Pavla odkazuje kombinace heroldské figury svatopetrského kříže do krajů s obecnou figurou meče sv. Pavla. Tyto atributy jsou ve znaku v přítomnosti obecné figury sedmihroté hvězdy, která zde představuje mariánský atribut, přičemž počet jejích sedmi hrotů  a počet sedmi těchto hvězd odpovídá počtu sedmi katastrálních území obce a současně sedmi k Obratani připojených místních částí.

2. Úzkokolejka jako technická památka - symbolické vyjádření této technické památky spočívá v heroldské figuře lemování kříže, jemuž lze rozumět jako schématickému vyjádření kolejí a dopravní křižovatky.

3. Legenda o názvu obce - odkaz na zmíněnou legendu vyjadřuje lapidárně , a přitom zřetelně obecná figura podkovy, resp. dvojice odvrácených podkov.

4. Nedotčený charakter krajiny, vodoteče, rybníky, nebo vlastní zdroj vody vykreslují znakové tinktury - stříbrná, zelená a modrá, nebo heroldská figura vlnkovitého dělení štítu ve formě tzv. hlavy štítu nebo sníženého dělení štítu.

Partneři, svazky, projekty