Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Obrataň
Obec Obrataň

Sportovní hala

Provozní řád Sportovní haly v Obratani

tlačítko REZERVACE SPORTOVNÍ HALY se nachází na konci tohoto dokumentu

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád sportovní haly /dále jen SH/ upravuje režim využívání SH pro sportovní aktivity.
 2. SH je majetkem obce Obrataň, která je také zároveň jeho provozovatelem.
 3. SH je v první řadě určena pro sportovní a rekreační činnost široké veřejnosti a pro školní výuku tělesné výchovy a mimoškolní činnost žáků základní školy a mateřské školy v Obratani.
 4. SH slouží ke sportovním aktivitám především obyvatelům a spolkům obce Obrataň. Pokud není SH plně využita, lze ji za úplatu poskytnout k využití i zájemcům mimo obyvatele a spolky obce.
 5. O údržbu, provoz, pravidelné revize a odstraňování závad na SH se stará OÚ a správce, kterého ustanovuje starosta obce.
 6. Uživatel SH je povinen provozovat takový druh sportu a dodržovat předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku.
 7. SH je možné využít na různé typy míčových her a kulturně společenských akcí.
 8. Pro plesy, zábavy, trhy, sportovní turnaje a soukromé akce společenského tipu, jsou vydány Závazné pokyny pro uživatele sportovní haly v Obratani schválené zastupitelstvem obce usnesením č. 2/8/2019 ze dne 17.2. 2019 s platností od 1.4. 2019. Závazné pokyny pro uživatele budou upravovány dle potřeb. Kompetenci k úpravě má pouze zastupitelstvo obce Obrataň. Pokyny jsou k dispozici ve vývěsní tabuli u vchodu do sportovní haly a v kuchyňce.
 9. Ceník pronájmu sportovní haly v Obratani je k dispozici na webových stránkách obce Obrataň, záložka  Občan - Služby pro občany - Pronájem sportovní haly.

 

II. Vstup do areálu Sportovní haly – provozní doba a provozní režim

Den Základní a mateřská škola Veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 – 13:00 hod. 13:00 – 22:00 hod.
Pátek 8:00 – 13:00 hod. 13:00 – 22:00 (24:00) hod.
Sobota 8:00 – 22:00 (24:00) hod.
Neděle, státní
svátky, školní prázdniny
8:00 – 22:00

 

 1. Evidence obsazenosti je vedena na webových stránkách obce Obrataň, záložka Volný čas - Rezervace sportovních zařízení - Sportovní hala - (po přečtení provozního řádu) Rezervace sportovní halaKaždý uživatel si v tomto systému vytvoří rezervaci na konkrétní termín a čas, časový limit pro vytvoření rezervace je minimálně 2 dny předem, potvrzení rezervace bude následně vystaveno do 24 hodin.
 2. Klíči disponuje správce, který odpovídá za uzamčení v době jejího nevyužití.
 3. Do haly se vstupuje hlavním vchodem.
 4. Uživatel haly je povinen dodržovat předem rezervovaný čas. Po celou dobu je povinen dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. 
 5. Instalaci sloupků se sítí (volejbal, nohejbal, tenis,..) si provádí návštěvníci sami. Jelikož tyto jsou skladovány v přísálí sportovní haly, je nutno toto uvést do rezervačního systému, správce je v uvedenou dobu zpřístupní. V případě pochybností, jak je nainstalovat je povinností obrátit se na správce hřiště.
 6. Po hře návštěvníci uklidí a pokud bylo rozsvíceno, zhasnou světla.
 

III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. Dětem mladším 15 let je vstup do celého areálu haly povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 2. Nošení nápojů do haly je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích, kdy použité obaly si návštěvník také odnáší domů.
 3. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v hale na vlastní nebezpečí. 
 4. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 5. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo jiný oprávněný pracovník OÚ uživatele z haly vykázat. Při opakované nekázni může správce této osobě zakázat pobyt v hale. 
 6. V případě poškození vybavení haly, které vznikne herní činností nebo činností související s užíváním, hradí vzniklou škodu uživatel, který ji způsobil. V případě škody způsobené nezletilým dítětem do 15 let věku hradí případné škody jeho zákonný zástupce.
 

V celém prostoru haly je zakázáno:

- vstupovat v nevhodné obuvi (pro uživatele sportovní haly za účelem sportu platí vstup   pouze ve sportovní  obuvi s bílou podrážkou)
- úmyslné, prudké opakované nakopávání a odrážení míče o zeď 
- odhazování žvýkaček
- kouření a používání psychotropních a omamných látek v prostoru haly
- při sportovní činnosti konzumace alkoholických nápojů  
- odhazování a ponechávání odpadků mimo místa k tomu určená
- znečišťovat veškeré vybavení haly
- manipulace s ostrými předměty
- vodění psů nebo jiných zvířat do haly
- vytvářet nadměrný hluk, používat vulgární výkřiky
 

IV. Správce SH

Správce je oprávněn v případě porušení tohoto řádu vykázat osoby z haly nebo odmítnout poskytnout halu nezpůsobilým osobám (nevhodná obuv, podnapilost, apod.)  
 

V. Ostatní ustanovení

Obec Obrataň nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.
Provozní řád SH byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 2/18/2021 dne 7.4. 2021. Provozní řád bude upravován dle potřeb. Kompetenci k úpravě má pouze zastupitelstvo obce Obrataň. 
Majitel (provozovatel) Obec Obrataň (volejte pouze v úředních hodinách) Tel: 565 441 190
Správce (výdej klíčů) Věra Přibylová Tel: 607 144 642
Úklid Lucie Zajícová Tel: 775 675 715

 

VI. Důležitá telefonní čísla:

 
         Policie ČR                                                     158
         Záchranná zdravotnická služba            155
         Hasiči                                                              150
         Tísňové volání                                              112

Kliknutím na tlačítko Rezervace sportovní haly souhlasím s provozním řádem.

Zde klikni - Rezervace sportovní haly

 

Počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 27/17 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 27/18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 28/18 °C

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka

360° letecké fotomapy Obrataně a místních částí

oko

Mobilní rozhlas

mobilní rozhlas

 

Partneři, svazky, projekty